Контактирајте не

Бранилаца Сарајева 19Б[71000 Сараево]-Босна и Херцеговина

Телефон:+387 (0)33 221 956

Факс:+387 (0) 33 221 956

Е-мал:info@dwp-balkan.org

Управител:Оливер Кнабе

Областен суд ВР 17651 Келн/Германија

Донации:ИБАН ДЕ37 3702 0500 0008 2401 01 БИЦ БФСВДЕХХХ