Спомениците и местата на сеќавањата се скаменето паметење. Паметењето не е исто со историската вистина - тоа е во одредена смисла и волунтаристичко. Паметење е она што една заедница сака да го сочува како сеќавање, во поглед на историски настан.”

Кристијан Хелбах Амбасадор на Сојузна Република Германија во Босна и Херцеговина, во “MOнуMEНТИ”,
2015

 

 

Преземете .pdf датотеки

Целосно DVD вклучувајќи комплементарни дидактички аудио-визуелен материјал
Напомена: Големината на датотеката е 4.2Gb

LIBRARY