ISSUE 17 - 07/2021

ISSUE 16 - 05/2021

ISSUE 15 - 12/2020

ISSUE 14 - 4/2020

ISSUE 13 - 12/2019

Број 12 - 10/2019

Број 11 - 06/2019

Број 10 - 11/2018

Број 09 - 3/2018

Број 08 - 11/2017

Број 07 - 06/2017

Број 06 - 12/2016

Број 05 - 09/2016

Број 04 - 01/04/2016

Број 03 - 01/11/2015

Број 02 - 01/06/2015

Број 01 - 01/02/2015

Што е Балкански.Перспективи?

Балкански.Перспективи е регионално списание кое се фокусира на соочување со минатото (СсМ) во Западниот Балкан. Списанието се изработува на четири (4) јазици и е заеднички проект помеѓу Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија. Списанието е платформа за локалните актери кои го подржуваат конфликт – сензитивниот дискурс на теми поврзани од неодамнешното минато. Списанието нуди плуралност на перспективите на СсМ насекаде во регионот и цели кон оспорување на стереотипите и етноцентричните наративи, како и охрабрување на критичкото размислување, поширока дебата и засилување на конструктивните пристапи за соочување со неодамнешното минато.


Можете електронски да се претплатите на списанието со испраќање на електронска пошта на: balkan.perspectives@forumzfd.de.

Го поздравуваме и цениме вашето мислење и фидбек и се надеваме дека ова списание ќе ви биде вреден ресурс.

   Newsletter

Балкански.Перспективи