Autor: Rufat Demirov
15.06.2021
Зошто Нацистите сакаа да ги избришат Ромите од лицето на земјата? Елиминација на Ромите за време на Втората Светска војна

Autor: Ивана Хаџиевска
25.01.2021
Историјата како Ид-машина: афектите во „До балчак“наспроти гласот на новите генерации

Autor: Ивана Хаџиевска
22.01.2021
„Мислете и на нас госпоѓо“: „Мис Стон“ и колективната само-претстава

Autor: Jana Nichota
06.11.2020
Привремени кампови, трајни споменици

Autor: Simona Atanasova
08.09.2020
Медиумска писменост - најефикасна вакцина против лажни вести

Autor: Marko Krtolica
29.05.2020
Игнорирање на потребата од соочување со проблематичното комунистичко минато

Autor: Marko Krtolica
29.05.2020
Период на меко и недоволно соочување со проблематичното комунистичко минато

Autor: Marko Krtolica
29.05.2020
Злоупотреба на соочувањето со проблематичното комунистичко минато за политичко-партиски поени, одмазда и реваншизам

Autor: Marko Krtolica
14.05.2020
Дефинирање на концептот транзициона правда

Autor: Mirjana Trifković
07.04.2020
Хероините околу нас

Autor: Amila Ždralović
30.03.2020
Наративи од минатото

Autor: Selvije Kurti
12.02.2020
... што ако бевме во кожата на другите?

Autor: Vasilka Dimitrovska
03.11.2019
Ангелот кој чека спасение - Посвета на Курбиново

Autor: Edvin Kanka Ćudić
25.10.2019
КАЗАНИ: ДАМКАТА НА САРАЕВО ЗА ВРЕМЕ НА ОПСАДАТА

Autor: Milena Karapetrović
21.10.2019
ЖЕНСКАТА СТРАНА НА МИРОТ

Autor: Erwan Fouéré
03.10.2019
„Соочување со минатото во Западен Балкан“

Autor: Safeta Biševac
27.09.2019
Октомври во Белград

Autor: Amar Zagorčić
11.09.2019
Зошто да дискутирате на темите кои директно не ве засегаат?

29.07.2019
Жени во бронза

22.07.2019
Лажни вести – глобален феномен на кој се уште му нема решение

Autor: Dinko Gruhonjić
16.10.2017
Од рехабилитација на четниците до рехабилитација на воената криминална политика од деведесеттите години

Autor: Vildana Džekman
03.10.2017
(НЕ)КОМПЛЕТНИ СЛИКИ НА ВОЕНАТА ПРИКАЗНА НА ЖЕНИТЕ

Autor: Dušica Stevanović
02.10.2017
Чувар на спомени

Autor: Jelena Diković
13.09.2017
Цивилните жртви на војните на милост и немилост на Српската држава

Autor: Arber Selmani
28.08.2017
Филмот е временска капсула

Autor: Amil Salihi and Drin Krasniqi
25.08.2017
Справување со минатото преку собири на млади од различни постконфликтни општества

Autor: Srđan Hercigonja
17.07.2017
Споменици во поранешна Југославија како пречка за соочување со минатото

Autor: Lejla Gačanica
14.07.2017
Играта “Криенка”

Autor: Selman Repišti
10.07.2017
Справување со минатото од перспектива на психотерапија

Autor: Arber Selmani
21.06.2017
Мојата визуелна меморија

Autor: Milena Popović
31.05.2017
СЕЛЕКТИВНА МЕМОРИЈА

Autor: Lejla Gačanica
31.05.2017
Огледала на нашите сеќавања

Нашиот Колумна

Колумна DwP е нов медиумски производ на онлајн платформа за справување со минатото www.dwp-balkan.org. Колумна DwP е регионална онлајн платформа за конструктивно размислување за теми поврзани со справување со минатото, со цел зајакнување на конструктивен и отворен пристап на регионално ниво. Со користење на ваков блог сакаме да промовираме конструктивен онлајн дискурс поврзан со тековните теми од областа на справување со минатото.

Одрекување од одговорност

Колумна - Справување со минатото е дел од регионалната веб-страница за справување со минатото www.dwp-balkan.org, и служи како онлајн платформа за конструктивни дебати за теми поврзани со справување со минатото. Ставовите изразени на овој блог се оние на неговите автори / блогери и не мора да го одразуваат гледиштето на уредниците или организацијата forumZFD (форум Civil Peace Service). Копирањето и прераспределбата на овој материјал се поттикнува, под услов текстот да не е изменет и да е вклучено соодветно наведување на веб-страницата и името на авторот. Копирањето и прераспределбата се бесплатни.