Вести

17.04.2019
ДЕНОТ НА БЕЛИОТ ЗАВОЈ

26.03.2019
Дали е возможно да зборуваме за минатото, додека во исто време молчиме за сегашноста и иднината?

28.02.2018
Шанса за развивање на критичко мислење

16.09.2016
Проект Зетра: Сеќавање на југословенскиот рок концерт за мир

18.05.2016
Важни елементи од музејот на военото детство во Босна

06.04.2016
Зошто Македонија не е заинтересирана за процесот на помирување во регионот?

10.02.2016
Позитивен херој за сите? Споменување на Срѓан Алексиќ во постјугословенските земји

30.08.2015
УДИК-ИЦМП:МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ИСЧЕЗНАТИТЕ ЗАБЕЛЕЖАНИ ВО САРАЈЕВО

FILTER