Вести

22.11.2019
Си беше еднаш и никогаш повеќе ...

21.11.2019
Цел животен век во потрага по исчезнатите

01.04.2019
Моќта на уметноста во соочувањето со минатото

25.03.2019
Кампања за помирување од крвната одмазда 1990 – 1991: Орална историја и сеќавање

08.03.2018
Студии за кулутура на сеќавање и усна историја како почетна точка за справување со минатото

28.02.2018
Живеам за да зборувам за тоа

20.01.2017
Косовските Срби се чувствуваат исплашено, несигурнo и злоупотребено

08.11.2016
Повоените трауми во фокусот на објективот на косовскиот режисер Газменд Бајри

17.10.2016
Обука за обучувачи за имплементација на новото издание на педагошката алтака за културата на сеќавање „Сеќавање во движење“

12.10.2016
Човековото влијание на Косовската војна-Фотограф

22.09.2016
Косово најави можност да го врати Боро покрај Рамиз

30.08.2016
Косовскиот претседател: Исчезнатите лица се 'Рана на Гробот "

01.08.2016
Недоволната комеморација за цивилните жртви во Косово

25.05.2016
Едукација за транзициската правда во Косово [документ]

18.03.2016
Ограничена вистина: Транзициска правда и Политика на сеќавање на Косово

09.03.2016
Косово им оддаде почит на женските воени жртви на Денот на жената

02.03.2016
Во средните училишта во Косово ќе се учи за транзициската правда

16.02.2016
Колку се познаваат младите Албанци и Срби?

FILTER