Të JETOSH ME KUJTIMET E TE PAGJETURVE

Intervistë me: Fatime Qerkini
27.04.2020
“Kam qef me dalë n’mal e me britë “Reshaaat”!”

Intervistë me: Halil, Sadri & Zyle Ujkani
24.04.2020
"Qe nizet vjet as n’tokë as n’qiell"

Intervistë me: Jasmina Živković
23.04.2020
“Kurrë nuk ndezim qiri për babanë si për të vdekur”

Intervistë me: Nebih Morina
22.04.2020
“Nji pëllumbeshë me dy pëllumba i pashë tu lujtë”

Intervistë me: Kumrije Mazrekaj
21.04.2020
"Kur i lashë atë ditë, e dita që më shkuen"

Intervistë me: Milorad Trifunović
20.04.2020
"Ta kisha një varr ku t’i vija lule"

Intervistë me: Maliq Kryeziu
17.04.2020
"Gjetëm copa eshtnash të mëdha sa gishti"

Intervistë me: Nezir & Hamide Avdyli
16.04.2020
Intervistë me Nezir e Hamide Avdyli

Intervistë me: Olga Stojanović
15.04.2020
"Jeta m’u bë ferr i vëretë"

Intervistë me: Fetije Mirena
14.04.2020
"Tash i mungon krejt shputa"

Kolumnet ynë

Kolumnet DwP në www.dwp-balkan.org është një produkt i medias së re në platformë online ku flitet për ballafaqimin me të kaluarën. Kolumnet DwP është një platformë rajonale online për reflektime konstruktive lidhur me tema që kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, me qëllim të fuqizimit të qasjes së hapur dhe konstruktive në nivel rajonal. Duke përdorur blogun si një mjet, ne synojmë të nxisim diskutime konstruktive në rrjet lidhur me temat aktuale në fushën e ballafaqimit me të kaluarën.

Mohim i përgjegjësisë

Kolumnet “Ballafaqimi me të kaluarën” është pjesë e uebfaqes rajonale për tematikën e ballafaqimit me të kaluarën www.dwp-balkan.org. Ky blog shërben si një platformë online për debate konstruktive rreth temave që kanë të bëjnë me Ballafaqimin me të Kaluarën. Pikëpamjet e shprehura në këtë blog janë të autorëve/blogerëve dhe jo detyrimisht përfaqësojnë pikëpamjet e organizatës forumZFD (forumi për Shërbimin Qytetar për Paqe). Inkurajojmë kopjimin dhe shpërndarjen e këtij materiali, me kusht që teksti të mos modifikohet dhe që të përfshihet referenca e duhur e uebfaqes dhe emri i autorit. Kopjimi dhe rishpërndarja janë pa pagesë.