Bashkoju faqës së internetit të BmK

Organizatat e shoqërisë civile dhe individët që punojnë në fushën e ballafaqimit me të kaluarën, parandalimin e konfliktit dhe ndërtimin e paqës, janë të përshtatshëm për të na u bashkuar.

Nëse ju apo organizata e juaj dëshironi të bëheni anëtar, ju lutem bëjeni këtë përmes këtij linku. Nëse dëshironi të publikoni aktivitetin tuaj në këtë faqe të internetit, ju lutem dërgoni tekstin me fotot e aktivitetit tuaj në: info@dwp-balkan.org.