Materialet online

Lustration in the Western Balkans

Clio in the Balkans

UNE DUA TË DËGJOHEM

 

Kujtesa në lëvizje

 

Vlerësim nga shoqëria civile

 

PUBLICATIONS

 

KOSOVO MEMORY

 

RAT NIJE JEDNORODAN

 

INTERPRETACIJE JUGOSLOVENSKIH SUKOBA I NJIHOVE POSLEDICE: IZMEĐU SUŠTINSKOG NESLAGANJA I DIJALOGA

 

Ratni zločin u Brčkom

 

Ratni zločin na Kazanima

 

Mir sa ženskim licem

 

Journalism Education in Albania

 

Transformimi i medias dhe kujtesa kolektive në Shqipëri

 

Feminist Conversation Publications

 

Mbamendja e shpirtit

 

Regional Heritage Seminars 2012-2013

 

Unerasable

 

GAZETARIA DHE BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN

 

Nansen Dialog Centar Sarajevo

Publications

DREJTËSINË TRANZICIONALE

 

Drejtësia që vonohet

 

What do we teach our children

 

Collective memory and social renewal

 

Veriu i Kosovës në vitin 2020

 

Rekindling the National Debate

 

Common Memory Model

 

Transitional Justice

 

Victims’ Right to Reparation in Serbia and the European Court of Human Rights Standards

 

The lessons from the past — the tools for the future

 

OBRAZOVNI PAKET

 

1995-2015: Women and political life in post-Dayton Bosnia and Herzegovina

 

PEACE WITH WOMEN FACE

 

WHAT IS THE GENDER OF SECURITY?

 

Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja

 

The Image of Bosnia and Herzegovina and its Citizens in Croatia and Serbia

 

RE:VIZIJA PROŠLOSTI

 

Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih građana...

 

IZMEĐU SJEĆANJA, PORICANJA I ZABORAVA

 

BUNT

Velija Hasanbegović

Politics of Memory in Cazinska Krajina CEU

 

Mirovni aktivizam u Bosni i Hercegovini

 

Politics of Memory in Cazinska Krajina CEU

 

IZMEĐU STIGME I ZABORAVA

 

Odštetni postupci bivših logoraša u Bosni i Hercegovini

 

Transitional justice report 1999 2005

 

Transitional Justice in Post Yugoslav Countries 2006

 

Transitional Justice in Post Yugoslav Countries 2007

 

Transitional Justice in Post Yugoslav Countries 2010 - 2011

 

BUILDING TRANS-ETHNIC SPACE

NEBOJŠA ŠAVIJA – VALHA
ELVIR ŠAHIĆ

20 GODINA POSLIJE

Gazetarët gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë

UNË DUA TË DËGJOHEM!

 

TRUTH FINDING PROJECT

Qasjet karshi marrëdhënieve ndër-etnike dhe tregimit të së vërtetës në Kosovë

VODIČ ZA PODRŠKU

Dëshmitarët/dëshmitarët ne rastet gjyqësore të krimeve të luftës

Time for Truth

Rishikim i punës së Dhomës për Krime Lufte i Gjykatës në Bosnje e Hercegovinë në vitet 2005-2010

Pursuit for Justice

Udhërrëfyes për Dhomën për Krime të Luftës në Gjykatën e Bosnje e Hercegovinës vëllimi II

HISTORY OVERSHADOWED BY TRIVIA

Mbulimi rajonal nga mediet i arrestimit të Radovan Karaxhiqit

HISTORY OVERSHADOWED BY TRIVIA II

Mbulimi rajonal nga mediet i arrestimit të Radovan Karaxhiqit

memorInmotion

Manual për mjetet pedagogjike të kulturës së përkujtimit

Catalog MOnuMENTI

Fytyra e ndryshueshme e përkujtimit

Enforcement of damage compensation

Pretendimet e viktimave të luftës në procedimet gjyqësore në Bosnjë e Hercegovinë

LIBRARIA