Linqe të rëndësishme

HISTORIJA-ISTORIJA-POVIJEST
www.historijaistorijapovijest.org/ba/

BALLKANI NË BLOGUN TË POLITIKAVE NË EVROPË
www.balkansineurope.org/

FORUMI SHËRBIMI PAQËSOR CIVIL
www.forumzfd.de/

QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR DREJTËSI TRANZICIONALE
https://www.ictj.org/

TRIBUNALI NDËRKOMBËTAR PËR KRIME LUFTE NË ISH-JUGOSLLAVI (ICTY)
www.icty.org/

SWISSPEACE
www.swisspeace.ch/

BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN
www.dealingwiththepast.ch/course.html

KOMISIONI NDËRKOMBËTAR PËR PERSONA TË PAGJETUR
www.ic-mp.org/

INICIATIVA E FORMIMIT TË PAQËS
www.peacebuildinginitiative.org/

PAQJA DIREKT
www.peacedirect.org/

KOMISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA PËR NDËRTIMIN E PAQËS
www.un.org/en/peacebuilding/

ALEANCA PËR PAQE
www.allianceforpeacebuilding.org/

BIRN | RRJETI BALLKANIK PËR GAZETARI HULUMTUESE
www.birn.eu.com

INSTITUTI I SHTETEVE TË BASHKUARA PËR PAQE
www.usip.org/

INSTITUTI I AUSCHWITZIT PËR PAQE DHE PAJTIM
www.auschwitzinstitute.org/

QENDRA PËR STUDIMIN E DHUNËS DHE PAJTIMIT
www.csvr.org.za/

INSTITUTI NDËRKOMBËTAR I HULUMTIMIT TË KONFLIKTEVE
www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/themes/truth.html

KONFERENCA PËR PAQE E DREJTËSI
www.peace-justice-conference.info/

RESURSET PËR PAJTIM
www.c-r.org/

LIBRARIA