Publikimi 13 - 12/2019

 

PDF DOWNLOAD

 

 

Balkan.Perspectives është një revistë rajonale e publikuar nga forumZFD. Kjo revistë trajton çështje që kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën. Balkan.Perspectives mëton të fuqizojë qasjet alternative të ballafaqimit me të kalurën në nivel rajonal.

Qëllimi i revistës është të shërbejë si një platformë për akterët lokalë ku ata të mund të paraqesin aktivitetet e tyre në nivel rajonal. Kjo gjë i kontribuon diskursit të ndjeshëm të konfliktit dhe ballafaqimit me të kaluarën, si dhe shton ekspozimin ndaj qasjeve alternative të memorializimit. Versioni i shtypur i Balkan.Perspectives publikohet tri herë në vit në Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni. Secili publikim shoqërohet me panel diskutimi mbi temën kryesore në një nga shtetet përkatëse.

Ju mund të abonoheni në versionin elektronik të revistës duke dërguar një e-mail në adresën: balkan.perspectives@forumzfd.de.

Ne mirëpresim dhe çmojmë mendimet tuaja për revistën tonë dhe shpresojmë se do të kënaqeni duke e lexuar!

BALKAN.PERSPECTIVES