Po sikur t’i jepnim paqes një mundësi?

„Më kujtohet shumë mirë një pyetje që ma kanë bërë në një konferencë për shtyp: ‘përse e ke regjistruar këngën antiluftë pasi kishte përfunduar lufta’, me nënkuptimin se konfliktet në Kroaci po qetësoheshin. Kjo më ka mbetur në kujtesë, sepse nuk e shihja ashtu, shihja që më e keqja ende nuk kishte filluar“.

Sërgjan Gojkoviq Gile, pjesëtar i grupit të rrymës së re Electrični Orgazam[1]

Viti 2021 shenjon 30-vjetorin e ngjarjeve që eventualisht çuan në shpërbërjen e Jugosllavisë. Narrativat e dhunës dhe luftës ende bëjnë jehonë në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, përmes politikave etnocentrike, narracionit revizionist të historisë, mohimit të krimeve të luftës, politikave nacionaliste dhe shpërfilljes së rëndësisë që ka ballafaqimi me këtë të kaluar të përbashkët.

Author: Linda Gusia
11.05.2021
Ekspozita “Data: Mars” - protestat dhe aktivizmi i grave në Kosovë

Author: Igo Rogova
11.05.2021
Protestat e grave në vitet 1990 në Kosovë: historia e Igo Rogovës

Author: Naum Trajanovski
11.05.2021
Vitet 1980-të dhe 1990-të maqedonase: oaz i paqes?

Author: Nađa Duhaček i Daša Duhaček
11.05.2021
Lëvizja antiluftë dhe gratë në Serbi gjatë viteve 1990

Author: Nikola Mokrović
11.05.2021
Drejt 30-vjetorit të Fushatës Antiluftë në Kroaci

Author: Suada Kapić
11.05.2021
Kultura e rezistencës dhe kultura e kujtesës

Author: Mišo Vidović, Jelena Jevđenić
11.05.2021
Koncerti “Yutel për paqen”, Banja Lluka, 24 gusht 1991

Author: forumZFD
11.05.2021
The Balkan Perspectives Podcast

Impressum 16 - 05/2021

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autorët dhe kontribuesit në podkast: Daša Duhaček, Nađa Duhaček, Linda Gusia, Jelena Jevđenić, Suada Kapić, Nikola Mokrović, Igo Rogova, Naum Trajanovski, Mišo Vidović

Podkastet: Bosnje e Hercegovinë: platforma mediatike Naratorium, Đorđe Krajišnik dhe Jadranka Miličević. Kosovë: ekipi i Radio TILLT, Marigona Shabiu nga YIKR në Kosovë dhe Serbeze Haxhiaj. Maqedoni e Veriut: Radio MOF, Jasmina Jakimova dhe Naum Trajanovski. Serbi: programi radiofonik Ženergija në Radio Aparat, Zoe Gudović, Staša Zajović, Dragan Protić (Prota Škart), Nataša Kandić dhe Nikola Barović.

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Đorđević (BHKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BHKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)

                                                                                  

Çfarë është "Balkan.Perspectives"

 

Balkan.Perspectives është revistë rajonale që fokusohet tek ballafaqimi me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor. Revista botohet nga forumZFD në katër (4) gjuhë dhe është bashkëpunim ndërmjet Bosnje e Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Revista ofron hapësirë për shumëllojshmëri të këndvështrimeve lidhur me ballafaqimin me të kaluarën nga i gjithë rajoni. Duke sjellë një sërë pikëpamjesh, ne synojmë të sfidojmë stereotipet dhe narrativat etnocentrike, të inkurajojmë mendimin kritik dhe debatin më të gjerë për këto tema, si dhe të fuqizojmë qasjet konstruktive ndaj ballafaqimit me ngjarjet e të kaluarës së afërme.


Ju mund të abonoheni në versionin elektronik të revistës duke dërguar një e-mail në adresën: balkan.perspectives@forumzfd.de.


Ne mirëpresim dhe çmojmë mendimet tuaja për revistën tonë dhe shpresojmë se do të kënaqeni duke e lexuar!  Newsletter

BALKAN.PERSPECTIVES