Numri 15

(Ri)shkrimi i historisë në Ballkanin Perëndimor

Të dashur Lexues të Balkan.Perspectives,

Në numrat e mëparshëm, ekipi redaktues i Balkan.Perspectives ka sjellë në vëmendjen tuaj se si dhe përse historia në Ballkanin Perëndimor po kundërshtohet, sfidohet dhe instrumentalizohet. (Ri)shkrimi i historisë nuk është neutral, por një proces politik i qëllimshëm që synon të krijojë realitete dhe narrativa dhe pasqyron marrëdhëniet e pushteteve në periudha të ndryshme kohore. Në këtë drejtim, nuk mund të pritet që revizionimi i historisë dhe mohimi vetëm të normalizojnë narrativat historike monoperspektivëshe. Që të dy kanë potencialin të ndërtojnë një substrat që sfidon arritjet themelore demokratike, ringjall tendencat autoritariane dhe diskrediton nismat që sfidojnë pikëpamjen esencialiste për identitete dhe shoqëri, përmes instrumentalizimit të diskurseve historike. Në raste të tilla, krijimi i “NE” hesht zërat në procesin e historizimit kritik të së kaluarës së përbashkët në favor të krijimit të të “TJERËVE”.

Author: Lejla Gačanica
23.12.2020
Riformësimi i së kaluarës në hapësirën publike: rasti i Mostarit

Author: Husnija Kamberović
23.12.2020
Revizionimi i historisë në Bosnje e Hercegovinë

Author: Milivoj Bešlin
23.12.2020
Revizionimi i historisë si platformë për nacionalizmin dhe pengesë për paqen e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Author: Sanja Petrović
23.12.2020
S’ka atdhe për të moshuarit

Author: Arber Salihu
23.12.2020
Nevoja për rishikimin e të mësuarit të historisë

Author: Shkëlzen Gashi
23.12.2020
Ndryshimi i teksteve mësimore të historisë parakusht për normalizimin e marrëdhënieve

Author: Marko Krtolica
23.12.2020
Metodija Andonov - Çento - Hero/Tradhëtar/Hero

Author: Natasha Stamenkovik
23.12.2020
Kushtëzimi i TPNJ-së dhe pajtueshmëria e Maqedonisë së Veriut me të

Impresum ~ Edicioni 15 - 12/2020

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Srđan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autorë: Milivoj Bešlin, Lejla Gačanica, Shkëlzen Gashi, Husnija Kamberović, Marko Krtolica, Sanja Petrović Todosijević, Arbër Salihu, Nataša Stamenkovikj

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Ivana Radović (BKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)

 

                                                                                  

Çfarë është "Balkan.Perspectives"

 

Balkan.Perspectives është revistë rajonale që fokusohet tek ballafaqimi me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor. Revista botohet nga forumZFD në katër (4) gjuhë dhe është bashkëpunim ndërmjet Bosnje e Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Revista ofron hapësirë për shumëllojshmëri të këndvështrimeve lidhur me ballafaqimin me të kaluarën nga i gjithë rajoni. Duke sjellë një sërë pikëpamjesh, ne synojmë të sfidojmë stereotipet dhe narrativat etnocentrike, të inkurajojmë mendimin kritik dhe debatin më të gjerë për këto tema, si dhe të fuqizojmë qasjet konstruktive ndaj ballafaqimit me ngjarjet e të kaluarës së afërme.


Ju mund të abonoheni në versionin elektronik të revistës duke dërguar një e-mail në adresën: balkan.perspectives@forumzfd.de.


Ne mirëpresim dhe çmojmë mendimet tuaja për revistën tonë dhe shpresojmë se do të kënaqeni duke e lexuar!  Newsletter

BALKAN.PERSPECTIVES