Autor: Konsortium Dealing with the Past Kosovo
19.10.2021
Konsorciumi i shoqërisë civile promovon parimet e “Ballafaqimit me të Kaluarën” në Kosovë

Autor: Serbeze Haxhiaj
27.09.2021
Shumëgjuhësia në Kosovë: trashëgimia e zymtë e së kaluarës në politikat gjuhësore

Autor: Serbeze Haxhiaj
10.07.2021
Roli i zbehtë i shtetit të Kosovës në formësimin e memories kolektive për të kaluarën e saj

Autor: Serbeze Haxhiaj
07.07.2021
Objektet e periudhës jugosllave: trashëgimia e padëshirueshme e Kosovës

Autor: Dea Dedi
01.06.2021
Na ishte një herë që kurrë mos qoftë

Autor: Dafina Halili
11.03.2021
Dita Ndërkombëtare e Gruas në tri dekada

Autor: Ивана Хаџиевска
25.01.2021
Historia si një Maqinë Id: Ndikimet në ,,De Balchak” përkundër Zëri i Gjeneratave të Reja

Autor: Ивана Хаџиевска
22.01.2021
"Mendoni për ne, zonjë": "Miss Stone" dhe vetë-performanca kolektiv

Autor: Milka Tadić Mijović
30.09.2020
Hijet e errëta të Dubrovnikut

Autor: Milica Stojanović
25.09.2020
Spektakël në vend të thelbit

Autor: Besnike Salihu-Shala
23.09.2020
‘Lufta globale’ kundër një virusi

Autor: Florentina Hajdari Hajra
22.09.2020
Rrëfimet individuale të luftës në formësimin e dialogut historik në ndërtimin e paqes

Autor: Simona Atanasova
08.09.2020
Të kuptuarit e medias - vaksina më efektive kundër lajmeve të rreme

Autor: Filip Balunović
07.09.2020
Të kthesh sytë pas

Autor: Edin Ramulić
21.08.2020
HESHTJA SI ALIBI

Autor: Branka Vierda
05.08.2020
25 vite më vonë: A mundet “Operacioni Stuhia” të nënkuptojë pajtim?

Autor: Lejla Gačanica
14.07.2020
Shifra dhe shkronja

Autor: Jelena Đureinović
10.07.2020
Politika e rreme e pajtimit

Autor: Mirjana Trifković
08.07.2020
Ana tjetër e medaljes

Autor: Jovana Gligorijević
23.06.2020
Po, ka ndodhur

Autor: Milica Pralica
31.05.2020
Kultura e kujtesës në kohën e pandemisë

Autor: Selvije Kurti
18.05.2020
...memoria e trupit të së kaluarës në reagim të pandemisë?

Autor: Gresa Rrahmani
18.05.2020
Trauma kolektive: Rishikim në kohëra pandemie

Autor: Marko Krtolica
14.05.2020
Definimi i konceptit të drejtësisë së tranzicionit

Autor: Dardan Hoti
13.04.2020
Ballafaqimi me të harruarën

Autor: Mirjana Trifković
07.04.2020
Heroinat përreth nesh

Autor: Amila Ždralović
30.03.2020
Narrativet e së shkuarës

Autor: Zinaida Đelilović
14.02.2020
850 Prioritetet dhe koha që ikën

Autor: Selvije Kurti
12.02.2020
...po sikur të ishim në këpucët e palës tjetër?

Autor: Besnike Salihu
27.01.2020
E vështirë ballafaqimi me të kaluarën kur shpalosen dhimbjet

Autor: Vasilka Dimitrovska
03.11.2019
Engjëlli që pret shpëtim-Dedikim Kurbinovës

Autor: Edvin Kanka Ćudić
25.10.2019
KAZANI SI NJOLLE E SARAJEVES GJATE RRETHIMIT

Autor: Milena Karapetrović
21.10.2019
ANA FEMËRORE E PAQES

Autor: Sofija Todorović
18.10.2019
A mundet që atje të bëhet këtu?

Autor: Erwan Fouéré
03.10.2019
Artikull për ueb faqe: “Ballafaqimi me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor”

Autor: Safeta Biševac
27.09.2019
Tetor në Beograd

Autor: Amar Zagorčić
11.09.2019
Pse të diskutoni tema që nuk ju shqetësojnë?

Autor: Lejla Gačanica
06.09.2019
Sa e kaluar është e mjaftueshme?

Autor: Mirza Skenderagić
27.08.2019
Ulërimë në të kaluarën

Autor: Barbara Matejčić
ISSUE 11
05.08.2019
Është koha e duhur të bëhemi individë dhe të pushojmë se qenuri etni

29.07.2019
Gratë në bronz

22.07.2019
Lajme të rreme-fenomen global për të cilin ende nuk ka zgjidhje

Autor: Mirza Skenderagić
19.07.2019
Më zgjoni kur të marrë fund

Autor: Ljiljana Spasić
11.07.2019
Harresa, mohimi dhe mospranimi janë baraz me gjenocid

Autor: Sanja Kljajić
25.06.2019
“E ndez TV-në dhe kupton se është gjendje lufte”

Autor: Aubrey Hamilton
22.05.2019
Një amerikane në Kosovë: reflektime mbi identitetin kolektiv, përkatësinë kombëtare dhe trashëgiminë e luftës të Amerikës

Autor: Ajna Jusić
21.05.2019
Nuk e di emrin e babait tim

Autor: Milica Jovanović
18.03.2019
A ka jetë (politike) pas krimeve të luftës?

Autor: Arbër Selmani
20.02.2019
Prej faljes së gjaqeve te pajtimi, zgjatja e dorës, e sotmja

Autor: Lejla Gačanica
23.10.2018
Kufiri dhe përkatësia

Autor: Mirela Đapo
17.09.2018
Drejtësia tranzicionale: teoria kundrejt realitetit

Autor: Nebojša Šavija – Valha
04.07.2018
Jajce – nxënësit luftojnë kundër ndasive etnike

Autor: Dušica Tomović
18.06.2018
Përvjetorët

Autor: Svetlana Lukić
14.05.2018
Nën hijen e luftës diplomatike

Autor: Dragan Markovina
07.05.2018
Këto shoqëri po dëshmojnë çdo ditë dhe në çdo kuptim se nuk janë ballafaquar aspak me të kaluarën

Autor: Eugen Jakovčić
26.04.2018
KROACIA – BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN

Autor: Tarik Čalkić
29.03.2018
Secilit historinë e vet: istorija (serbisht), historija (boshnjakisht), povijest (kroatisht)

Autor: Marijana Toma
15.03.2018
Si e kujtojmë 24 marsin e vitit 1999?

Autor: Dardan Hoti
13.03.2018
Për gratë që nuk strehohen në harresë

Autor: Miloš Ćirić
12.02.2018
Dhjetë vjet të Republikës së Kosovës

Autor: Lejla Gačanica
07.02.2018
Një moratorium për të kaluarën?

Autor: Stephanie Schwandner-Sievers i Narcisa Semić
01.02.2018
Nëse narrativat shqiptare dhe serbe në librat shkollorë të historisë mbeten pa u lëkundur në pozicione të ndara, çfarë duhet të ndryshojë?

Autor: Tarik Čalkić
17.01.2018
Dy shkolla nën një çati – parim që nuk funksionon më!

Autor: Nidžara Ahmetašević
14.12.2017
Fakte nga Haga

Autor: Evzi Hani
12.12.2017
Roli i ballafaqimit me të kaluarën në sistemin e arsimit të Kosovës

Autor: Tarik Čalkić
11.12.2017
Ideali boshnjak – stili i humbur i jetesës

Autor: Nataša Okilj
01.12.2017
Refleksion për identitetin – kush jam unë dhe çfarë më përcakton

Autor: Snežana Čongradin
27.11.2017
Gjenocidi është përgjithnjë

Autor: Vildana Džekman
03.10.2017
IMAZHE TË (PA)PLOTA TË HISTORISË FEMËRORE TË LUFTËS

Autor: Dušica Stevanović
02.10.2017
Rojtarët e kujtimeve

Autor: Jelena Diković
13.09.2017
Viktimat civile të luftërave në mëshirë të shtetit të Serbisë

Autor: Arber Selmani
28.08.2017
Filmi është kapsulë kohe

Autor: Amil Salihi and Drin Krasniqi
25.08.2017
Ballafaqimi me të kaluarën përmes takimeve të të rinjve nga shoqëri të ndryshme të pas-konfliktit

Autor: Srđan Hercigonja
17.07.2017
Monumentet dhe memorialet në ish-Jugosllavi si pengesë për ballafaqimin me të kaluarën

Autor: Lejla Gačanica
14.07.2017
Loja kukafshehtas

Autor: Selman Repišti
10.07.2017
BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NGA PERSPEKTIVA E PSIKOTERAPISË

Autor: Arber Selmani
21.06.2017
Nga kujtesa ime vizive

Autor: Milena Popović
31.05.2017
KUJTESË SELEKTIVE

Autor: Lejla Gačanica
31.05.2017
Pasqyra të kujtesës sonë

Kolumnet ynë

Kolumnet DwP në www.dwp-balkan.org është një produkt i medias së re në platformë online ku flitet për ballafaqimin me të kaluarën. Kolumnet DwP është një platformë rajonale online për reflektime konstruktive lidhur me tema që kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, me qëllim të fuqizimit të qasjes së hapur dhe konstruktive në nivel rajonal. Duke përdorur blogun si një mjet, ne synojmë të nxisim diskutime konstruktive në rrjet lidhur me temat aktuale në fushën e ballafaqimit me të kaluarën.

Mohim i përgjegjësisë

Kolumnet “Ballafaqimi me të kaluarën” është pjesë e uebfaqes rajonale për tematikën e ballafaqimit me të kaluarën www.dwp-balkan.org. Ky blog shërben si një platformë online për debate konstruktive rreth temave që kanë të bëjnë me Ballafaqimin me të Kaluarën. Pikëpamjet e shprehura në këtë blog janë të autorëve/blogerëve dhe jo detyrimisht përfaqësojnë pikëpamjet e organizatës forumZFD (forumi për Shërbimin Qytetar për Paqe). Inkurajojmë kopjimin dhe shpërndarjen e këtij materiali, me kusht që teksti të mos modifikohet dhe që të përfshihet referenca e duhur e uebfaqes dhe emri i autorit. Kopjimi dhe rishpërndarja janë pa pagesë.