Balkan.Perspectives”, është një revistë rajonale e publikuar nga “forumZFD “, e cila mbulon çështjet që kanë të bëjnë me të kaluarën.

Revista “Balkan.Perspectives “mendon të forcojë qasjet alternative ndaj ballafaqimit me të kaluarën në nivel rajonal…

 

Biblioteka

 

Lexime të mëtejshme për Ballafaqimin me të Kaluarën, videot dhe materialet arsimore mund të gjenden në Bibliotekën Online - të gjitha falas.

 

Ju lutemi klikoni këtu për të zbuluar më shumë.

ZGJEDH GJUHËN