ŽIVETI UZ SEĆANJE NA NESTALE

Intervju sa : Fatime Qerkini
27.04.2020
„Želela bih da izađem u šumu i iz sve snage vičem „Reshaaate”!“

Intervju sa : Halil, Sadri & Zyle Ujkani
24.04.2020
"Već dvadeset godina ni na zemlji ni na nebu"

Intervju sa : Jasmina Živković
23.04.2020
"Nikada ne zapalimo sveću za oca kao za mrtvog"

Intervju sa : Nebih Morina
22.04.2020
„Video sam kako igraju golubica i dva goluba“

Intervju sa : Kumrije Mazrekaj
21.04.2020
"Kada sam ih ostavila tog dana, znala sam da mi odoše"

Intervju sa : Milorad Trifunović
20.04.2020
"Da imam grob gde bih mogao da polažem cveće"

Intervju sa : Maliq Kryeziu
17.04.2020
"Našli smo delove kosti velike kao prst"

Intervju sa : Nezir & Hamide Avdyli
16.04.2020
Intervju sa Nezir i Hamide Avdyli

Intervju sa : Olga Stojanović
15.04.2020
"Život mi je postao pakao"

Intervju sa : Fetije Mirena
14.04.2020
„Sada mu nedostaje čitava peta“

O Kolumni

DwP Kolumna je novi medijski proizvod regionalne online platforme o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org. DwP Kolumna je regionalna online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću u svrhu jačanja konstruktivnih i otvorenih pristupa na regionalnom nivou. Upotrebom ovog alata želimo promovisati konstruktivni online diskurs vezan za aktuelne teme iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Disclaimer

Dealing with the Past Kolumna je sastavni dio regionalne web stranice o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org, te služi kao online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću. Stajališta izražena u Blogu predstavljaju stajališta saradnika/kolumnista i ne odražavaju nužno stajalište uredničkog tima, odnosno organizacije forumZFD (Forum Civilna Mirovna Služba). Kopiranje i daljna distribucija teksta je poželjna pod uslovom da se tekst ne mijenja i da se na odgovarajući način navodi izvor web stranice i ime autora kolumne. Preuzimanje materijala je besplatno.