Izjava o odricanju od odgovornosti

Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e.V. se trudi da na ovoj web stranici na raspolaganje stavlja tačne i potpune informacije. Međutim, Forum Ziviler Friedensdienst e.V. ne može preuzeti odgovornost niti dati garanciju za ažurnost, tačnost i potpunost svih informacija koje se stavljaju na raspolaganje na ovoj web stranici. To posebno važi za sve poveznice na koje ova web stranica upućuje direktno ili indirektno. Obzirom da Forum Ziviler Friedensdienst nema nikakav utjecaj na promjene sadržaja takvih povezanih stranica, ne može snositi odgovornost za njihov sadržaj. Stoga su za sadržaj ovih web stranica odgovorni isključivo relevantni ponuđači ovih sadržaja, odnosno vlasnici web stranica na koje se ovim putem upućuje, a ne Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

Forum Ziviler Friedensdienst e.V. pored toga zadržava pravo da bez prethodne najave vrši izmjene, dopune ili ispravke informacija koje se stavljaju na raspolaganje u okviru web stranice Forum Ziviler Friedensdienst e.V. 

Napomena vezana za autorska prava

Svi tekstovi, slike i druge informacije objavljene na web stranici podliježu autorskom pravu. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ova prava pripradaju Forum Ziviler Friedensdienst e.V. ili ih isti ostvaruje u ime i po nalogu relevantnog nosioca autorskih prava. Svako umnožavanje, širenje, pohranjivanje, slanje i reprodukcija, odnosno proslijeđivanje sadržaja u komercijalnu svrhu je izričito zabranjeno bez pismene dozvole Forum Ziviler Friedensdienst e.V. ili njegovih predstavnika. 

 

© Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e.V.