Debata o pomirenju u Sarajevu [najava]

Izvor: Recom.link

Koalicija za REKOM organizira u Sarajevu debatu na temu “Pomirenje iz ugla lokalnih političara i EU”. Ovakve debate već su održane u Zagrebu, Beogradu, Podgorici, Skoplju i Prištini, a učesnici su kao polazište koristili izjave političara iz post-jugoslovenskih zemalja o pomirenju i regionalnoj suradnji, kao i tekst Erica Gordya “Države jugoistočne Evrope, EU i pomirenje”.

Sarajevska debata održat će se na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u ulici Zmaja od Bosne broj 8 (prva zgrada u kampusu od Američke ambasade), 25. februara 2016. godine sa početkom u 11 sati.

Uvodničari na debati su profesori Nerzuk Ćurak, Eric Gordy i Ivan Šarčević, moderatorka Dženana Karup Druško.

Povod za debatu je činjenica da države nekadašnje Jugoslavije i toliko godina nakon sukoba nisu daleko odmakle u procesu pomirenja koje otvara mnoga pitanja. Cilj debate je upravo da odgovori na neka od njih: Što bi uopće predstavljao proces pomirenja u regiji? Koliki je stvarni doprinos i koja su konkretna djela političara u regiji? Kakva je uloga EU-a u procesu pomirenja u regiji? Što je i kako bi trebalo izgledati institucionalno pomirenje? Koliki je domet kaznenog procesuiranja ratnih zločina i koliki je njegov doprinos pomirenju? Kako koristiti nasljeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u svrhu otpočinjanja procesa pomirenja? Ima li civilno društvo potencijal za stvaranje temelja za pomirenje? Odgovara li REKOM na neke probleme u procesu pomirenja i koliki je njegov potencijal? Ima li uspostava činjenica presudnu ulogu u procesu pomirenja?

Inicijativa za REKOM okuplja brojne organizacije civilnog društva i pojedince iz regije u zagovaranju da se uspostavi Regionalne komisije za za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine. Komisija bi kroz svjedočanstva i dokumente sastavila poimenični popis svih poginulih, ubijenih, zatvaranih, mučenih i prognanih osoba iz svih ratova s područja nekadašnje Jugoslavije, kao i okolnosti njihovog stradanja.

Preuzmite pregled izjava političara iz regije:  Pomirenje iz ugla politicara

FILTER

READ THIS ALSO