OBRAZOVANJE ZA MIR - OBRAZOVNI PAKET

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je u protekle tri godine implementirao projekat „Obrazovanje za mir", uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID. Jedan od najznačajnijih rezultata projekta jeste kreirani Obrazovni paket „Obrazovanje za mir" (Priručnik za primjenu u formalnom i neformalnom obrazovanju mladih o ljudskim pravima, interkulturalnom dijalogu i suočavanju/sučeljavanju sa prošlošću za I, II, III i IV razred srednje škole), o kome ste imali priliku da čujete tokom brojnih projektnih aktivnosti.

Na izradi ovog priručnika radili/e su članovi/e Projektnog implementacionog tima, koji je sačinjen iz predstavnika/ca institucija formalnog obrazovanja iz BiH, organizacija civilnog društva i pojedinaca aktivnih u polju obrazovanja i suočavanja sa prošlošću. Takođe, ciljne grupe projekta (nastavnici, učenici/e srednjih škola, svjedoci vremena i predstavnici/e CD-a) obučeni su za primjenu ovog paketa u redovnim školskim i vannastavnim aktivnostima, kako bi stekli vještine prenosa tih znanja na svoje kolege/ice, te promovisali ove vrijednosti ubuduće, a na osnovu njihovih komentara obrazovni paket je testiran i unapređivan tokom brojnih projektnih aktivnosti. Takođe, priručnik je pozitivno ocijenjen od strane recenzenata, prof. dr. Slave Kukića i dr. sc. Nerzuka Ćurka.

Osnovna hipoteza za izradu pomenutog obrazovnog paketa je da nastavni planovi i programi iz predmeta istorije/historije/povijesti nisu jezgroviti i jedinstveni na nivou BiH, čime obrazovni sistem ne doprinosi integraciji društva i procesu demokratizacije i uspostave vladavine prava, već se koristi kao instrument za segregaciju, razdvajanje i održavanje neprijateljstva unutar zemlje. Ustanovili smo da se ove jako važne teme, naročito one koje se bave ratnim dešavanjima, ne tematizuju dovoljno kroz formalno obrazovanje. To je posebno vidljivo ukoliko se posmatraju mladi koji nisu ni bili rođeni za vrijeme rata, a imaju veoma krute i jednostrane stavove o istom, te djeluju više zatrovani ratnom retorikom od ratnih generacija.

Da bismo to potvrdili, sproveli smo analizu udžbenika koje donekle adresiraju ove teme, te izveli zaključak: "Udžbenici su jednonacionalni i ističu kulturu i tradiciju samo jednog naroda. Udžbenici za sva tri nastavna plana i programa koriste definisane autostereotipe kako bi vlastiti narod prikazali u pozitivnom svjetlu. Učenicima se ne ostavlja mogućnost da kritički promišljaju o položaju i karakteristikama svog naroda."

Zbog ovakvog stanja u obrazovanju odlučili smo da napravimo obrazovni materijal koji će poslužiti kao dopuna postojećim nastavnim sadržajima, a koje nastavnici/e mogu da koriste u skladu sa svojim redovnim nastavnim planom i programom, kao i u vannastavnim aktivnostima. 

U narednom periodu priručnik će biti poslat svim relevantnim ministarstvima obrazovanja sa zahtjevom za njegovo uvrštenje na Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2015/2016. godini.

Priručnik možete pronaći na sljedećem linku: http://www.dwp-balkan.org/userfiles/file/PRIRUCNIK%20OBRAZOVANJE%20ZA%20MIR_1.pdf

FILTER

READ THIS ALSO