NEDOPUSTIVO / POMILOVANJE RATNIH ZLOČINACA

Izvor: trial.ba

Na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH, našao se Nacrt zakona o izmjenama Zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH. Izmjenama se predlaže da se pomilovanje odobri za krivična djela genocida i ratnih zločina, te da se za izrečenu kaznu dugotrajnog zatvora pomilovanje može dati nakon izdržane tri petine te kazne.

Smatramo da je potpuno nedopustivo da za najteža kršenja međunarodnog prava počinitelji mogu biti pomilovani.

Isti ovakav pokušaj iz 2013. godine je bezuspješno završio. TRIAL International je u koaliciji sa udruženjima žrtava rata o tome u prošlosti kroz podnešene izvještaje alarmirao relevantne UN i druge mehanizme za zaštitu ljudskih prava. Oni su usvojili odgovarajuće preporuke koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati.

Tako je, npr., u najrecentnijem izvještaju, od kraja 2016. godine, UN Komitet za prisilne nestanke usvojio preporuku da BiH ukine bilo koje odredbe koje mogu imati učinak oslobađanja počinilaca prisilnog nestanka bilo kojeg krivičnog postupka ili sankcije, te u tom smislu treba da poduzme potrebne zakonodavne mjere kako bi ukinula mogućnost amnestije za međunarodne zločine, uključujući prisilni nestanak i povukla prijedlog za izmjene i dopune Zakona o pomilovanju Bosne i Hercegovine, kao i da osigura da se prilikom razmatranja mogućnosti omogućavanja pomilovanja uzme u obzir ekstremna ozbiljnost  zločina prisilnog nestanka. I samo domaće zakonodavstvo ukazuje na neprihvatljivost ovakve prakse. Tako, npr., Ustav Federacije BiH isključuje mogućnost pomilovanja od strane Predsjednika FBiH za najteža krivična djela – ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.

FILTER

READ THIS ALSO