Odjeci svjedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja pred MKSJ-om

Izvor: http://www.icty.org/

Sažetak izvještaja

Od 2013. godine Služba za žrtve i svjedoke MKSJ-a, u saradnji s Univerzitetom North Texas, provodi pilot projekat istraživanja dugoročnih efekata svjedočenja na osobe koje su svjedočile pred Međunarodnim sudom.

Služba za žrtve i svjedoke Međunarodnog suda, osnovana s ciljem pružanja podrške svjedocima koji su pozvani da svjedoče pred MKSJ-om, do sada je pružila pomoć više od 5.000 svjedoka koji su svjedočili u Haagu. Ova Služba takođe pruža i ograničenu podršku svjedocima nakon svjedočenja u vidu savjetovanja i drugih aktivnosti prilagođenih njihovim individualnim potrebama. Međutim, tokom godina postalo je jasno da se rad Službe za žrtve i svjedoke može dodatno unaprijediti i ojačati objektivnom procjenom uticaja koje svjedočenje ima na pojedince i zajednice u kojima oni žive.Služba za žrtve i svjedoke je stoga pokrenula pilot studiju kako bi, uz svoje najbolje prakse, dodatno doprinijela naporima drugih sudova da unaprijede svoje postupke i steknu bolje razumijevanje uticaja svjedočenja pred nekim međunarodnim sudom. 

Ovim pilot projektom je obuhvaćeno 300 svjedoka koji su svjedočili na poziv tužilaštva, odbrane, odnosno sudskih vijeća i istraženi su različiti načini na koje su svjedoci možda bili pogođeni prije, tokom i poslije procesa svjedočenja, uključujući njihovo mentalno i fizičko zdravlje, socioekonomski status i sigurnost.

Ovo istraživanje je provelo osoblje Službe za žrtve i svjedoke i MKSJ-a uz nezavisnu analizu Univerziteta North Texas. Izrada izvještaja o pilot projektu je u završnoj fazi i rezultati bi trebali biti objavljeni do početka 2016. godine.

Razvoj projekta

Istraživanje je počelo u julu 2013. godine razgovorima koje su sa svjedocima u državama bivše Jugoslavije obavljala dva zaposlenika Službe za žrtve i svjedoke. U periodu od jula 2013. do maja 2014. obavljeno je 70 takvih razgovora.

Nakon preusmjeravanja sredstava iz ranije donacije Vlade Norveške i internih fondova, Služba za žrtve i svjedoke je bila u mogućnosti da proširi projekat, pa je u periodu od jula 2014. do jula 2015. obavljeno dodatnih 230 razgovora, odnosno ukupno 300 razgovora.

Povratne informacije koje je Služba na taj način prikupila potom su analizirane na Univerzitetu North Texas, a preliminarni rezultati su predstavljeni u internom međuizvještaju. Rezultati su bili fascinantni, jer je istraživanje pokazalo da sveukupan uticaj svjedočenja uglavnom predstavlja prilično pozitivno iskustvo za svjedoke.

Sljedeći cilj Službe za žrtve i svjedoke je da proširi istraživanje kako bi obuhvatilo i svjedoke koji su svjedočili u predmetima koji se trenutno vode pred MKSJ-om (Šešelj, Karadžić, Hadžić i Mladić). Ti predmeti su trenutno isključeni iz istraživanja kako bi se izbjeglo ometanje tekućih postupaka. Daljnje proširivanje istraživanja, međutim, zavisit će od dodatnog finansiranja. S obzirom da nije u mogućnosti da dodatno finansijski podrži ovaj projekat, osim kroz korištenje resursa sopstvenog osoblja, Međunarodni sud traži vanjske izvore finansiranja kako bi se pokrili troškovi u vezi s promocijom rezultata pilot studije i pokretanjem većeg, sveobuhvatnog istraživačkog projekta. 

Služba za žrtve i svjedoke i Univerzitet North Texas vjeruju da će realizacija ovog projekta dodatno unaprijediti rad MKSJ-a na pružanju podrške svjedocima i doprinijeti još boljem razumijevanju ključne uloge koju žrtve i svjedoci imaju u procesu ostvarivanja međunarodne krivične pravde. Konkretnije, ciljevi studije uključuju:

Akademska vrijednost:

Analiza uticaja svjedočenja na svjedoke provedena nakon svjedočenja
Doprinos praktičnom i naučnom razumijevanju uticaja međunarodnih sudova, naročito MKSJ-a 
Prikupljanje i analiza podataka u vezi s kratkoročnom i dugoročnom dobrobiti svjedoka u odnosu na ključne pokazatelje
Provođenje kvalitativne i kvantitativne analize načina na koje svjedoci percipiraju  proces svjedočenja pred MKSJ-om kroz naučnu analizu uticaja svjedočenja pred MKSJ‑om
Prepoznavanje "psihosocijalnog aspekta" podrške u vezi sa svjedočenjem, kao i činjenice da će ovo istraživanje doprinijeti da takav pristup postane prihvaćeni standard u pravnom okruženju

Društvena vrijednost:

Doprinos razumijevanju naslijeđa Međunarodnog suda od strane ključne grupe aktera—svjedoka
Pružanje informacija stručnjacima na polju međunarodnog pravosuđa i drugim zainteresovanim akterima o razvoju najboljih praksi koje se tiču dobrobiti svjedoka
Pružanje podrške nakon svjedočenja rješavanjem tekućih pitanja u vezi sa svjedocima

Ako ste svjedočili pred MKSJ-om i želite više informacija o ovom pilot projektu, molimo Vas da stupite u kontakt s Kancelarijom Službe za žrtve i svjedoke u Sarajevu:

Tel:   +387 33 568 560 ili +387 33 568 562

Ukoliko imate dodatna pitanja o pilot projektu ili ste zainteresovani da ga podržite, molimo Vas da stupite u kontakt sa:

Helenom Vranov Schoorl, šeficom Odjeljenja za podršku žrtvama i svjedocima i operacije
Tel: +31 70 512 54 61
Email: vranovschoorl@un.org

Email Pilot projekta Službe za žrtve i svjedoke:
vwspilotstudy@un.org 

FILTER

READ THIS ALSO