Prekinuti tišinu o seksualnom nasilju u ratu

Izvor: http://www.justice-report.com/

Katarina Janković BIRN BiH Sarajevo

U okviru WARM festivala, u ponedjeljak, nakon prikazivanja filma “Mislim na tebe” producentice Anne Di Lellio, održan je panel posvećen preživjelim žrtvama seksualnog nasilja.

U filmu “Mislim na tebe” dokumentovana je priča o umjetnosti i aktivizmu koji su imali za cilj da promijene kulturu izolacije i stigmatizacije žena silovanih tokom rata na Kosovu.

Di Lellio je naznačila posebnu važnost ovog projekta jer su žrtve seksualnog nasilja prvi put dobile mjesto u kosovskoj javnoj sferi.

“Jedan od najvećih problema jeste što je nekažnjivost i dalje norma kad su u pitanju seksualni zločini tokom konflikta”, istakla je istraživačica i novinarka Belma Bećirbašić.

Prema njenim riječima, počinioci se šetaju slobodno, a žrtve u Bosni i Hercegovini nemaju regulisan status, ne dobijaju kompenzaciju i eksploatisane su od političara.

Mirna Buljugić, direktorica Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), govorila je o dokumentarcu “Nečujni krik”, koji je posvećen preživjelim žrtvama ratnog seksualnog nasilja.

“Naš cilj je bio da pokrenemo debatu u društvu o položaju žrtava seksualnog nasilja, da im pokažemo da nisu sami i objasnimo zbog čega je bitno da govore o onome što su preživjeli, kako bi počinioci bili kažnjeni”, kazala je Buljugić.

Ona je istakla problem pravnog regulisanja statusa žrtava, koji je neujednačen u entitetima, kao i nedostatak političke podrške da se usuglase zakoni.

BIRN-ov dokumentarac Anna Di Lellio je prikazala studentima u New Yorku i istakla globalnu važnost da su prvi put muškarci govorili javno o onome što su preživjeli.

Tatjana Milovanović iz Centra za postkonfliktna istraživanja govorila je o vizuelnoj umjetnosti kao jakoj platformi za pomirenje. “Mladi treba da nam budu fokus u suočavanju s prošlošću jer su oni nosioci budućih promjena”, rekla je Milovanović.

WARM festival u Sarajevu traje od 26. juna do 2. jula i okuplja novinare, umjetnike, istoričare, istraživače i aktiviste koji se bave ratnim izvještavanjem, umjetnošću i memorijalizacijom.

FILTER

READ THIS ALSO