BROJ 13 - 12/2019

 

PDF DOWNLOAD 

Balkan.Perspectives je regionalni časopis koji objavljuje forumZFD i koji se bavi temama vezanim za suočavanje sa prošlošću. Balkan.Perspectives za svrhu ima jačanje alternativnih pristupa suočavanju sa prošlošću na regionalnom nivou.  

Cilj je ponuditi lokalnim akterima platformu za predstavljanje njihovih aktivnosti na regionalnom nivou, doprinijeti diskursu o suočavanju sa prošlošću koji je osjetljiv na konflikte i povećati vidljivost alternativnih pristupa memorijalizaciji. Štampana verzija časopisa Balkan.Perspectives će izlaziti tri puta godišnje u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Srbiji i Makedoniji. Uz svako izdanje će biti održana panel diskusija o relevantnoj glavnoj temi u jednoj od zemalja.

Možete se prijaviti za elektronsku verziju časopisa tako što ćete poslati e-mail na slijedeću adresu: balkan.perspectives@forumzfd.de.

Pozivamo vas na davanje svog mišljenja i povratnih informacija u vezi sa našim časopisom i cijenimo to, te se nadamo da ćete uživati čitajući naš časopis!   

BALKAN.PERSPECTIVES