MILENA KARAPETROVIĆ

Foto: Sanja Vrzić

Rođena u opštini Gradiška. Radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao vanredna profesorica na studijskom programu Filozofija. Filozofkinja i feministkinja.

Djetinjstvo i odrastanje Milena pamti po izgradnji porodične kuće, učenju i igri u novoizgrađenim kućama. Studije ekonomije prekida kada je počeo rat jer je prisiljena da radi i osigura sredstva za život. U početku ne bira poslove, a kasnije ulazi u svijet novinarstva. Kao novinarka pratila je otvaranje Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci i tada je odlučila da upiše sociologiju i filozofiju na tom fakultetu, smatrajući kako će joj studij pomoći da bolje radi i napreduje u novinarstvu. Ubrzo filozofija postaje oblast u kojoj se pronalazi. Godine 1998. dobija angažman u redakciji izrazito opozicionog magazina „Novi prelom“ u kojem ubrzo postaje glavna i odgovorna urednica. „Novi prelom“ bio je prostor radikalnog otpora nacionalizmu i svim političkim kompromisima i kao takav održao se do 2000. godine. Milena u to vrijeme završava studije filozofije i prihvata mjesto asistentkinje na fakultetu, čime započinje njena univerzitetska karijera. Magistrira i doktorira uz rad i u roku, paralelno sa stručnim usavršavanjima u inostranstvu. Specijalizirala je feminističku filozofiju u SAD-u i aktivnije se uključuje u ženski pokret, prvo tekstovima o (zaboravljenim) ženama koje su kroz historiju kreirale žensku političku misao, kasnije i kao trenerica za osnaživanje žena radom na terenu. U grupi je univerzitetskih profesora/ica koje u Banjoj Luci pokreću istraživanje o znamenitim ženama u historiji ovoga grada. Uključena je u aktivnosti Fondacije „Lara“ i učesnica je brojnih tribina i radionica, seminara i edukacija na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine. Javno i bez kompromisa zastupa feminističke i građanske vrijednosti.

Osim naučnih i stručnih radova, objavila je knjige: Ona ima ime: o filozofiji i feminizmu (2007), Čežnja za Evropom: Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta (2010) i U lavirintima bića. Ontološka rasprava (2014). Glavne oblasti kojima se bavi su ontologija, pragmatistička filozofija, feministička i rodna teorija. Učestvovala je u organizaciji i predavanjima na Školama rodne ravnopravnosti na univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.

„Svaka generacija žena mora uvijek iznova da preispita šta je to feminizam, kako se odnosi prema njemu i šta feminizam znači na individualnom nivou. Feminizam se tiče njenog tijela, njenog uma, njene duše, ženske... Šta god da je dostignuto, ne da treba čuvati, nego se i dalje treba boriti za to individualnoili u okviru neke grupe... Nekome se čini da je prethodna generacija malo ostavila, ali je ostavila zapravo jako, jako puno, i bilo bi šteta ako to nova generacija ne iskoristi.“

FRAGMENT PROŠLOSTI
„Knjige su nešto što mene određuje u životu. Ja sam jednostavno spadala u onu grupu djece koja su prije nego što su pošla u osnovnu školu znala da čitaju i pišu. Uvijek sam razmišljala kako ću objaviti knjigu. Ja sam bila ona od kojih su se lektire prepisivale – jednostavno zato što sam uvijek voljela knjige... Poslije dobijanja stipendije počnem pisati feljton za Fondaciju „Lara“ na njihovom tadašnjem portalu. To je bio feljton o historiji, o ženama u filozofiji. Ja sjedam, počinjem pisati knjigu i vrlo brzo je završim... Ono što mi je lično bitno u toj knjizi, to je posveta – posveta Branki, to je ime moje mame. Knjiga je posvećena majci, odnosno svim majkama!“

Cijelu izložbu „Mir sa ženskim licem“ možete pogledati na ovom linku.

FILTER

PROČITAJTE I OVO

O Kolumni

DwP Kolumna je novi medijski proizvod regionalne online platforme o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org. DwP Kolumna je regionalna online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću u svrhu jačanja konstruktivnih i otvorenih pristupa na regionalnom nivou. Upotrebom ovog alata želimo promovisati konstruktivni online diskurs vezan za aktuelne teme iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Disclaimer

Dealing with the Past Kolumna je sastavni dio regionalne web stranice o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org, te služi kao online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću. Stajališta izražena u Blogu predstavljaju stajališta saradnika/kolumnista i ne odražavaju nužno stajalište uredničkog tima, odnosno organizacije forumZFD (Forum Civilna Mirovna Služba). Kopiranje i daljna distribucija teksta je poželjna pod uslovom da se tekst ne mijenja i da se na odgovarajući način navodi izvor web stranice i ime autora kolumne. Preuzimanje materijala je besplatno.