Kad se trauma i nasilje ogledaju u prostoru

"Ovo su pejzaži koji se nisu izlečili prolaskom vremena, u kojima ulozi traumatičnog sećanja ostaju osporeni, a nasleđe onoga što se tamo dogodilo nastavlja da utiče na sadašnjost"

 

Dragi čitaoci časopisa Balkan Perspectives,

na Zapadnom Balkanu, nakon ratnih sukoba iz devedesetih i s početka dvehiljaditih, trauma i nasilje su se upisali u mnoge društvene sfere. Različita izdanja Balkan.Perspectivesa tematizovala su političke, društvene i kulturne implikacije, kao i potrebu da se stalno i kritički osvrćemo na uticaj tih sukoba na društva u zemljama bivše Jugoslavije.

Novo izdanje Balkan.Perspectivesa namerava da ovim temama doda još jedno značenje. Balkan.Perspectives #17 “Nasilje na delu – Trauma i rat u arhitekturi i javnom prostoru”  kritički je osvrt na to kako su trauma, rat i nasilje oblikovali naše neposredno okruženje, zgrade i mesta u kojima živimo, čineći stoga traumu delom naše svakodnevice, doprinoseći glorifikaciji nasilja i etnonacionalističkih diskursa. Uništenje određenih zgrada i spomenika, kulturnog nasleđa ili javne infrastrukture bilo je strategija tokom ratnih sukoba u regionu. Istraživači su skovali izraze poput „urbicida“, „ratnih pejzaža“, „memoricida“ ili „rathitekture“ da bi opisali ove fenomene. Ovi izrazi ističu da gradovi ne samo da su bili fizička mesta sukoba već su i arhitektura i javni prostor takođe postajali delom vojnog naoružanja.


Amanda Crawley Jackson / Emily-Rose Baker (2020): Invisible Wounds.

Mirjana Ristić (2018): Architecture, Urban Space and War – The Destruction and Reconstruction of Sarajevo.

Author: Irina Subotić
15.07.2021
Uništavanje normalnog života neće uspeti!

Author: Olga Manojlović Pintar
15.07.2021
Četiri teze o arhitekturi traume

Author: Filip Koneski
15.07.2021
Urbanizam bez poštovanja prema prošlosti / Skoplje

Author: Nermina Trbonja
15.07.2021
Memorijalizacija sadašnjosti

Author: Filip Koneski
15.07.2021
Urbanizam bez poštovanja prema prošlosti / Skoplje – drugi deo

Author: Arber Sadiki
15.07.2021
Arhitortura prethodne dve decenije

Author: Ares Shporta
15.07.2021
Kosovski bioskopi u kontekstu: reportaža

Author: forumZFD
BROJ 17
15.07.2021
Balkan.Perspectives podcast

Author: Ena Kukić
15.07.2021
MEMORIJALNI KOMPLEKS VRACA: SLOJEVITOST SJEĆANJA

Impresum 17 - 07/2021

Glavni urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autori: Filip Koneski, Ena Kukić, Olga Manojlović Pintar, Arbër Sadiki, Ares Shporta, Irina Subotić, Nermina Trbonja

Podkasti: Bosna i Hercegovina: media platforma Naratorium, Đorđe Krajišnik, Armina Pilav, Damir Ugljen i Nedžad Novalić. Kosovo: TILLT Radio tim, Bekim Ramku i Serbeze Haxhiaj. Sjeverna Makedonija: Radio MOF, Filip Koneski. Srbija: radio emisija Ženergija na Radio Aparatu, Zoe Gudović, Iva Čukić, Senka Domanović, Olja Nikolić Kia.

Dizajn (naslovna strana): Envinion

Prevod: LBG Communications (Albanski), Luna Đorđević (BHSC), Martina Kimovska (Makedonski)

Lektura i korektura: LBG Communications (Albanski/Engleski), Zinaida Lakić (BHSC), Zanet Ristoska (Makedonski)

 

                                                                               

Šta je Balkan.Perspectives?

Časopis Balkan.Perspectives je časopis koji se bavi suočavanjem sa prošlošću (DwP) na Zapadnom Balkanu. Izdaje ga forumZFD na četiri (4) jezika i on predstavlja saradnju između Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ovaj časopis osigurava platformu za lokalne aktere u cilju podrške konfliktno osjetljivog diskursa o pitanjima vezanim za nedavnu prošlost. Nuđenjem različitih perspektiva o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću iz cijele regije, ovaj časopis se nastoji boriti protiv stereotipa i etnocentričnih narativa, potaći na kritičko razmišljanje i širu debatu, te ojačati konstruktivne pristupe suočavanju sa prošlošću.


Možete se pretplatiti na časopis elektronskim putem tako što ćete poslati e-mail na adresu balkan.perspectives@forumzfd.de.


Pozdravljamo i cijenimo vaša mišljenja i povratne informacije i nadamo se da ćete ovaj časopis smatrati vrijednim resursom.  Newsletter

BALKAN.PERSPECTIVES