IZDANJE 14

UVODNI ČLANAK ~ Izdanje. 14 - 04/2020

Dragi čitaoci i čitateljke,

Suočavanje sa prošlošću je teško svarljiva tema, naročito na Zapadnom Balkanu, sklonom konfliktima. Pre nego što su onlajn platforme ovde dramatično stupile na scenu, svaka istina iz tih konflikata bila je podložna manipulacijama lidera i njihovih propagandnih mehanizama u cilju oživljavanja mita velikih nacija. Sada su ove istine izložene neophodnom kritičkom promišljanju i čini se da društvene mreže i medijske platforme mogu biti mehanizmi ponovnog oblikovanja ovih procesa, naročito kada je reč o transparentnosti i proveri činjenica.

Međutim, onlajn sfera ima svoje nedostatke, naročito kada je reč o osetljivim temama poput onih vezanih za konfliktnu prošlost. Priroda interneta, koji je 'slobodan za svakog', i instant platformi, koje nam društvene mreže pružaju, znači da svako može da napiše, objavi i podeli bilo koje mišljenje koje doživljava kao „istinu“, a time dopre i do široke publike veoma brzo.

Author: Vladan Đukanović
04.05.2020
Sjećanje na društvenim mrežama

Author: Srđan Puhalo
04.05.2020
Suočavanje sa prošlošću u digitalnom dobu

Author: Besnike Salihu
04.05.2020
Svakodnevno suočavanje s bolnom prošlošću: poteškoće suočavanja s prošlošću u digitalnom dobu

Author: Jovana Prusina
04.05.2020
Suđenja su pri kraju – šta sada?

Author: Fitim Gashi
04.05.2020
Unutar zamke lažnih vesti

Author: Belma Buljubašić
04.05.2020
Uloga društvenih medija u afirmaciji revizionizma, prekrajanju prošlosti i kulturi zaborava

Author: Katerina Smileva
04.05.2020
Društvene mreže i portali – prostor za prevazilaženje ili jačanje predrasuda?

Author: Fahri Hiseni
04.05.2020
Blizu a nepovezani

Impresum ~ Izdanje. 14 - 04/2020

Glavna i odgovorna urednica: Vanessa Robinson-Conlon

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Srđan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autori: Belma Buljubašić, Besnike Salihu, Fahri Hiseni, Fitim Gashi, Jovana Prusina, Katerina Smileva, Srđan Puhalo, and Vladan Đukanović

Dizajn (naslovne strane): Envinion

Prevod: LBG Communications (albanski), Luna Đorđević (BHS), Martina Kimovska (makedonski)

Lektura i korektura: LBG Communications (albanski), Zinaida Lakić (BHS), Zanet Ristoska (makedonski), Lauren Hanna (engleski)

                                                                        

Šta je Balkan.Perspectives?

Časopis Balkan.Perspectives je časopis koji se bavi suočavanjem sa prošlošću (DwP) na Zapadnom Balkanu. Izdaje ga forumZFD na četiri (4) jezika i on predstavlja saradnju između Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ovaj časopis osigurava platformu za lokalne aktere u cilju podrške konfliktno osjetljivog diskursa o pitanjima vezanim za nedavnu prošlost. Nuđenjem različitih perspektiva o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću iz cijele regije, ovaj časopis se nastoji boriti protiv stereotipa i etnocentričnih narativa, potaći na kritičko razmišljanje i širu debatu, te ojačati konstruktivne pristupe suočavanju sa prošlošću.


Možete se pretplatiti na časopis elektronskim putem tako što ćete poslati e-mail na adresu balkan.perspectives@forumzfd.de.


Pozdravljamo i cijenimo vaša mišljenja i povratne informacije i nadamo se da ćete ovaj časopis smatrati vrijednim resursom.  Newsletter

BALKAN.PERSPECTIVES