17.02.2021
Radio drama

24.06.2020
O izložbi Mir sa ženskim licem

Autor: Srđan Puhalo
24.06.2020
IZLOŽBA KOJU ŽELIM DA POKAŽEM KĆERKI

Autor: Jasmina Čaušević
24.06.2020
ŽENSKI IZAZOV ZVANIČNOJ ISTORIJI

24.06.2020
ANĐA OBRADOVIĆ

24.06.2020
AZRA HASANBEGOVIĆ

24.06.2020
BOJANA JOVANOVIĆ

24.06.2020
DANKA ZELIĆ

24.06.2020
DUBRAVKA KOVAČEVIĆ

24.06.2020
DUDIJA HIBIĆ

24.06.2020
EDINA KARIĆ

24.06.2020
EMINA BUSULADŽIĆ

24.06.2020
GORDANA VIDOVIĆ

24.06.2020
IFETA MEJREMIĆ

24.06.2020
INDIRA BAJRAMOVIĆ

24.06.2020
JASMINKA DRINO KIRLIĆ

24.06.2020
MARA RADOVANOVIĆ

24.06.2020
MILENA KARAPETROVIĆ

24.06.2020
REJHA AVDIĆ

24.06.2020
SEIDA KARABAŠIĆ

24.06.2020
SMILJA MITROVIĆ

24.06.2020
SUVADA SELIMOVIĆ

24.06.2020
ŠTEFICA GALIĆ

24.06.2020
VILDANA DŽEKMAN

24.06.2020
IMPRESUM

O Kolumni

DwP Kolumna je novi medijski proizvod regionalne online platforme o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org. DwP Kolumna je regionalna online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću u svrhu jačanja konstruktivnih i otvorenih pristupa na regionalnom nivou. Upotrebom ovog alata želimo promovisati konstruktivni online diskurs vezan za aktuelne teme iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Disclaimer

Dealing with the Past Kolumna je sastavni dio regionalne web stranice o suočavanju sa prošlošću www.dwp-balkan.org, te služi kao online platforma za konstrutivno promišljanje o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću. Stajališta izražena u Blogu predstavljaju stajališta saradnika/kolumnista i ne odražavaju nužno stajalište uredničkog tima, odnosno organizacije forumZFD (Forum Civilna Mirovna Služba). Kopiranje i daljna distribucija teksta je poželjna pod uslovom da se tekst ne mijenja i da se na odgovarajući način navodi izvor web stranice i ime autora kolumne. Preuzimanje materijala je besplatno.